Holstebro Plastværk

Holstebro Plastværks historie set fra Holstebro Dagblad 1966 til 1980

Fabrikken startede som et egnsudviklings projekt i 1966. det blev Holstebro kommune der i konkurrence, med 31 jyske kommuner blev valgt til stedet for fabrikken. Fabrikken arbejdede med det helt nye materiale polyester eller glasfiber, der kunne bruges til næsten alt.
En af de få ingeniører med speciale i glasfiberarmeret polyester blev ansat som fabrikschef. Direktør og ejer var fabrikant F. Hjelm-Nielsen der allerede i midten af 1950’erne havde set det nye materiales muligheder på fabrikken Skandinavisk Akryl Industri i Viby på sjælland.

Udflytningen fra Sjælland var begrundet med manglende arbejdskraft, men det viste sig at den lokale arbejdskraft var flygtig og det var vanskeligt at holde på de ansatte, der ved nyansættelser først skulle oplæres i 2-3 måneder før de var klar til at deltage i den egentlige produktion. Ved starten var der ansat ca. 20 medarbejdere.

I begyndelsen blev der fremstillet produkter til byggeindustrien, blandt andet ovenlysvinduer, bølgeplader, kuber samt forskellige forskallingselementer. Der blev leveret søjleforskalling til Egernsund broen. Endvidere havde fabrikken en løbende produktion af jagtpramme. En jagtpram med fejl blev døbt De Gaulle og kunne ikke sælges.

Bådproduktionen

I 1967 startede den første egentlige produktion af sejlbåde med en leverance på 10 havkrydsere til et svensk firma. Båden hed Magnifix og vejede 1367 kg. hvoraf de 680 kg. var en jernkøl. Den var 7 m lang og godt 2 m. bred og med en dybgang på 0,98 m. Båden havde normalt udstyr til 4 personer med køjepladser, garderobe og gaskomfur. Hele herligheden kostede ca. 23000 kr. Er det forløberen for Junker 22, vi har her?

Fabrikken leverede også polyesterbeton der er næsten uopslideligt. Fabrikationen af både forsatte med en ny leverance til Sverige, og der startedes en produktion af af en 30 fods havkrydser til Sverige men ikke uden vanskeligheder. Bådene var forsynet med en jernkøl fra Birns Jernstøberier. Polyesterbetonen tilsattes nu alkohol til forstærkning.

Flipperjollen blev i 1970 en stor salgssucces for Holstebro Plastværk. Jollen er en 2 mandsjolle med 10 kvm. sejl tegnet af arkitekt Per Bruun, Espergærde. Ved landsmesterskaberne i Danmark, Norge og Sverige sejlede vinderen i en jolle fra fabrikken.

Det var brandfarlige materialer der blev arbejdet med og 2 brande i henholdsvis 1971 og 1973 truede med at lægge fabrikken øde, men den slap med mindre skader. Oliekrisen i 1973 var en udfordring og der skete mange omlægninger i produktionen for at spare olie. Samarbejdet med arbejdstilsynet medførte mange forbedringer af arbejdsmiljøet på fabrikken. Produktionen øgedes i slutningen af 1974 og der lanceredes en ny båd i 1975, Naver 29. Ventilationssystemet forbedres i 1976 og der ansattes flere medarbejdere til produktionen af Junker og Naver bådene. Produktionsarealet fordobledes med en ny hal på 1200 kvm.

På udstillingen i Bellacenteret i november deltog fabrikken, med 4 bådtyper. Indvielsen af den hal nye sker i februar 1977 og Junker var nu Danmarks mest solgte sejlbåd, Naveren var også populær. På bådudstillingen i Fredericia var Direktør Frits Hjelm-Nielsen tilfreds med salget. Herefter var der stille omkring fabrikken i Holstebro dagblad indtil den kedelige meddelelse kom den 1 august 1979 hvor fabrikken erklæres konkurs. Ved skiftesamlingen oplyses det at fabrikken forsøgtes solgt som en igangværende virksomhed og produktionen forsatter med de både, der ikke var færdige ved konkursen.

Holstebro Plastværk beskæftigede op til 45 medarbejdere. Halvdelen af bådproduktionen gik til eksport og selv om fabrikken var under konkurs deltog den på en bådudstilling i november måned 1979 med håbet at starte fabrikken på fuldt blus under en ny ejer.

En af de ting der var med til at lukke fabrikken var den meget omtalte bådskat i 1978-79, der aldrig blev til noget. (Tak for det).

Syd Thy Bådaptering tager over

I begyndelsen af 1980 flyttede bådproduktionen til Hurup hvor Syd Thy Bådaptering, der hidtil havde udført Aptering af bådene, ville opføre en ny hal til produktion af Junker og Naver bådene. Her ville man satse på færdigbyggede både med et antal af 50 stk. om året.

Fabrikshallerne der husede Holstebro plastværk blev i juni 1980 solgt til Ringkøbing Amt der vil etablere et sygehusvaskeri i bygningerne.

En epoke i dansk bådbygnings historie er slut, men selv 25 år efter sejler alle Junker og Naver bådene rundt til stor glæde for deres nuværende ejere, og er et udtryk for godt dansk håndværk og det nye materiales indtog i bådbygningen. At fabrikant F. Hjelm-Nielsen var fremsynet da han startede i 1960erne ses i dag af, at stort set alle sejlbåde bygges i glasfiber.

Tak for det.

Roland Nielsen
Januar 2004

Beretning fra en ansat på Holstebro Plastværk

Niels fortæller fra perioden 1973-75, at han var ansat som lagermand og chauffør på den lastbil der transporterede Junkerne til den nye ejer. Niels har kørt mange både til Norge og Sverige. Nogle få blev kørt til Hamborg. I Tyskland måtte han forklarer den oversatte manual for køberne, hvilket de var så glade for at han fik ros af Hjelm-Nielsen. En enkelt Z16 blev kørt helt til Stockholm. Mange gange skulle han have kontanter med hjem for bådene, dette var vigtigt for at de ansatte kunne få løn i kontanter og ikke i gummichecks der nogle gange var nødvendige pga. fabrikkens til tider trange økonomi.

December 2005

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *